Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 7 September 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
01/BVĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
MTTT UNG HO NCT.pdf 186.67 KB