Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 20 November 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
701/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
701 BC UBND.pdf 1.03 MB