Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 18 December 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
16/HD-PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
HD 12.pdf 564.04 KB