Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 8 February 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
22/PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TT T 2.pdf 610.3 KB