Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 19 February 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
23/PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CV 185 của so TTTT.pdf 1.1 MB