Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 17 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
09 /TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
09 TB - UBND.pdf 1004.04 KB
TB công khai NSNN năm 2021.xls 57.5 KB