Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 8 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
239a/TB-TCTK
Ngày ban hành
Ngày ban hành