Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 13 April 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
54/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB công khai quý I.2023.xls 76.5 KB