Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND huyện Bắc Sơn tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện năm 2021

Chiều ngày 19/10/2021, HĐND huyện Bắc Sơn tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 10 năm 2021 và Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Quang cảnh phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND huyện được nghe Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, báo cáo giải trình việc thực hiện Kế hoạch 115/KH-UBND, ngày 23/4/2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo. các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy dân chủ có 8 ý kiến mang tính chất xây dựng, tập trung vào các nội dung về việc xã hội hóa trong công tác thu gom, xử lý rác thải ở vùng nông thôn, đơn vị sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tiếp theo; những biện pháp gì để tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải ở vùng nông thôn; việc kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh môi trường ở đô thị và vùng nông thôn đã được thực hiện như thế nào... Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện trực tiếp trả lời các vấn đề được đặt ra và nêu phương hướng khắc phục, xử lý trong thời gian tới những phần việc còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc…

Phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 10 năm 2021, nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng, làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, Thường trực HĐND huyện còn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuẩn bị tốt cho các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, điều hành trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

                                                                                            Dương Lan