Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội LHPN xã Đồng Ý tổ chức Đại hội đại biểu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 26/3, Hội LHPN xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Bắc Sơn chọn Đại hội điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Ý

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Đồng Ý đã chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả 9 nhóm chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung, chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện đảm bảo nghị quyết đề ra; 100% cán bộ hội, hội viên thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hơn 90% hội viên thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thực hiện, đến nay có 827/1033 hộ gia đình 5 không 3 sạch, chiếm 80% số hộ hội viên đạt các tiêu chí "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

 Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ 16 hội viên nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Hoạt động vay vốn tín dụng tiết kiệm được duy trì và phát triển với tổng nguồn vốn trên 1,5 tỷ đồng cho 81 hội viên vay. Thông qua các hoạt động, Hội LHPN xã đã xây dựng được 12 mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ 60 - 150 triệu đồng/năm.