Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị định hướng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2026

 

Ngày 02/4/2021, Hội Nông dân và Hội CCB huyện Bắc Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến từ huyện đến 15 xã về định hướng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2026.

Tại hội nghị, hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội CCB, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và các hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bắc Sơn được giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông tin về định hướng phát triển một số sản phẩm nông lâm nghiệp dựa trên tiềm năng thế mạnh, điều kiện tự nhiên của địa phương.