Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026

          Ngày 4/2/2021, Uỷ ban MTTQVN huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, thành phần,

 cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe thông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân phổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 34 đại biểu, số đại biểu giới thiệu để ứng cử viên là 64 đại biểu. Trong đó, khối Đảng 13 người, chiếm tỷ lệ 20,3%; khối quản lý Nhà nước 16 người, chiếm tỷ lệ 25%; khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổ chức chính trị - xã hội 08 người, chiếm tỷ lệ 12,5%; lực lượng vũ trang 02 người, chiếm tỷ lệ 3,1%; khối sự nghiệp 06 người, chiếm tỷ lệ 9,4%; khối xã, thị trấn 14 người, chiếm tỷ lệ 21,9%. Về cơ cấu: Đại biểu tái cử 23 người, chiếm tỷ lệ 35,9%; đại biểu ứng cử nữ 27 người, chiếm tỷ lệ 42,2%; đại biểu ứng cử nam 37 người, chiếm tỷ lệ 57,8%; đại biểu ngoài đảng 07 người, chiếm tỷ lệ 10,9%; đại biểu ứng cử dưới 40 tuổi là 25 người, chiếm tỷ lệ 39%. Về thành phần dân tộc: Tày 43 người, chiếm tỷ lệ 67,2%, Nùng 05 người, chiếm tỷ lệ 7,8%, Kinh 12 người, chiếm tỷ lệ 18,8%, Dao 04 người chiếm tỷ lệ 6,3%, Tôn giáo: Đạo Tin lành 01 người, chiếm tỷ lệ 1,6%.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo như Thông báo của Thường trực HĐND huyện./.

 

                                                                                             Dương Lan