Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành đảng bộ huyện Bắc Sơn khóa XXII

Ngày 15/09, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Chủ trì hội nghị gồm đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và 8 Dự thảo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HUYEN UY0.jpg

Quang cảnh tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn tới sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân nhiều lĩnh vực đã đạt được kết quả khả quan. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 11.800ha; trồng rừng mới 649ha, trồng cây ăn quả gần 76ha. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, quan tâm chỉ đạo xã Tân Lập hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM ngay trong 6 tháng đầu năm; xã Chiến Thắng hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao. Tổng thu ngân sách đạt 34 tỷ đồng, bằng 135% cùng kỳ; tổng chi ngân sách đạt 464 tỷ đồng, bằng 90% dự toán giao. Duy trì bền vững và nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

HUYENUY30.jpg

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả. Chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Tạo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, những tháng cuối năm là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, các cấp, các ngành cần tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực đột phá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống./.

Hoàng Lan