Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng)

Ngày 15/9/2023, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2023. Qua đó, các chỉ tiêu năm 2023 cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó, 6/20 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp vượt so với kế hoạch; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai theo đúng tiến độ; thu ngân sách được trên 35,8 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán tỉnh giao; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… được thực hiện theo đúng quy định. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện tốt; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc; tình hình trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo;…Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2023 vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: tiến độ giải ngân một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho nhà sinh hoạt cộng đồng còn chậm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được; làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của từng chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023.

Đại biểu xã Vũ Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quan tâm phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó tập trung giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tối đa cho công tác thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung khai thác, quản lý chặt chẽ nguồn thu mới; tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm; đẩy mạnh thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội;…

 Cũng trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 17, các đại biểu đã thông qua Dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn, khóa XXII về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

                                                                                                Dương Lan - Hồng Thuyên