Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 24/12, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu huyện đến 16 xã trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025; quán triệt những nội dung cơ bản Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, nêu rõ những chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện.