Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020”

Ngày 10/11, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020 và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016 - 2020”.

DSC_6227.jpg

Đ/c Dương Thị Thép, Phó chủ tịch UBND huyện,

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng trào TDĐKXDĐSVH huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 20 năm qua đã có gần 2.000 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, thông qua các chương trình 134, chương trình 135... hỗ trợ xây mới 52 nhà tình nghĩa, sửa chữa 280 nhà với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2000 có trên 43% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, năm 2020 tỷ lệ đạt gia đình văn hóa là trên 78% (tăng gần 35%); tỷ lệ khu dân cư văn hóa tăng từ 9,2% lên 74%; cơ quan, đơn vị đạt văn hóa tăng từ 56,6% lên 96,8%. Nhiều lễ hội truyền thống được duy trì, phục dựng; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện tốt, các hủ tục dần được loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

DSC_6267.jpg

 Đ/c Hoàng Văn Tạo Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân đã hiến trên 27.600m2 đất, đóng góp trên 8 tỷ đồng, trên 91 nghìn công lao động. Đến nay đã có 7/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,41 tiêu chí nông thôn mới. Nhà nước đã hỗ trợ gần 46 tỷ đồng, nhân dân đóng góp  gần 19 tỷ đồng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Dự kiến hết năm 2020 huyện Bắc Sơn có 8/18 xã, thị trấn có nhà văn hóa cấp xã, 17/18 xã có sân thể thao, 158/158 số thôn có nhà văn hóa.

DSC_6281.jpg

Đ/c Nguyễn Ngọc Thiều Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

DSC_6302.jpg

Đ/c Dương Thị Thép Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

Nhân dịp này đã có 14 tập thể, 16 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.                                                                 

                                                          Tin Lộc Huệ, ảnh Thọ Hảo