Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021

          Chiều ngày 14/9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Dự và chỉ đạo khai mạc diễn tập có đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu I; đ/c Lương Trọng Quỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

          Tại buổi khai mạc, Trưởng ban diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông qua Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021; Quyết đinh số 45/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND tỉnh thành lập đoàn đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021 và phổ biến quy ước diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, đ/c Lương Trọng Quỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ huyện là cuộc diễn tập lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, thông qua diễn tập để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, quá trình diễn tập cần thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, LLVT làm tham mưu. Tổ chức diễn tập trọng tâm trọng điểm sát với tình huống, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; phối hợp chặt chẽ giữa các khâu diễn tập, nhất là phần thực binh của các lực lượng, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; bảo đảm thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19.

 Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021 diễn ra trong thời gian 2,5 ngày đêm./.

Hoàng Lan