Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn: Tập huấn về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Chương trình Occop

Ngày 8/10/2020 tại huyện Bắc Sơn, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) và UBND huyện Bắc Sơn phối hợp tổ chức lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Chương trình Occop cho các đại biểu là cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 huyện, thành phố; Lãnh đạo 18 xã, thị trấn huyện Bắc Sơn và đại diện các Hợp tác xã chủ thể tham gia Chương trình Occop.

OCOOP 1.1.jpg

          Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được giới thiệu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm và chủ thể tham gia Occop; công tác hỗ trợ tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương của sở KHCN tỉnh Lạng Sơn; quản lý và nâng cao sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ đạt tiêu chuẩn sản phẩm Occop để phát triển theo chuỗi giá trị; tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể Quýt vàng Bắc Sơn; chính sách khoa học công nghệ của địa phương hỗ trợ phát triển sản phẩm tham gia Chương trình Occop; tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia; các công cụ và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm Occop; công cụ và giải pháp quản lý nguồn gốc và chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp tại địa phương; khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình Occop,...

OCCOP 3.jpg

          Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ, tầm quan trọng của việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với quá trình sản xuất, kinh doanh từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa./.

                                                                                            Dương Lan