Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện kiểm tra công tác quản lý vốn vay tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đồng Ý

Ngày 23/09/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Sơn phối hợp với Ban giảm nghèo xã Đồng Ý kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn vay tín dụng chính sách tại 7 tổ Tiết kiệm vay vỗn trên địa bàn xã.

Cán bộ NHCSXH thực hiện Kiểm tra sử dụng vốn vay tại hộ vay vốn

Xã Đồng Ý hiện đang triển khai thực hiện 7 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 25 tỷ đồng, ủy thác qua 4 Tổ chức hội cấp xã. Tại buổi làm việc tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại 7/16 tổ Tiết kiệm và vay vốn với 35 hộ còn dư nợ. Qua kiểm tra thực tế nhìn chung các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã được nâng lên lên rõ rệt, hiện nay xã không có nợ quá hạn./.

Vi Minh Huệ (NHCSXH huyện Bắc Sơn)