Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nhất Tiến: 93,19% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

  Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã vùng ba Nhất Tiến đã được triển khai và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực. Riêng năm 2017, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 93,19%. Trong đó, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 15,61%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp, nhà tắm hợp vệ sinh 223/865 hộ, đạt 25,78%; tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh môi trường 92/750 hộ (chiếm 12,27%).
    Năm 2018, xã tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có công trình vệ sinh. Để hoàn thành mục tiêu này, chính quyền xã chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền đến người dân về tác hại của nước không hợp vệ sinh đối với sức khỏe và vận động người dân tham gia vào các hoạt động công cộng cũng như tự giác chấp hành việc xử lý rác thải tại gia đình./.

Phương Thảo