Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 22 July 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
837/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CV 837.pdf 729.95 KB