Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 20 August 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
20/CĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CĐ UBND.pdf 769.21 KB