Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 24 August 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
986/BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
VB 986 UBND.pdf 815.12 KB