Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 1 October 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
577/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
BC 577 UBND.pdf 1013.54 KB