Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 2 November 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
93/TB-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB 93 HDND.pdf 1.39 MB