Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 10 November 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
225/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
225 KH UBND.pdf 922.31 KB