Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 11 January 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
02/CTr-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CT 02 UBND.pdf 1015.99 KB