Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tân Tri: Phát động phong trào toàn dân BVANTQ và ra mắt mô hình “ Nhóm đạo Khau bao an lành đảm bảo về ANTT” năm 2020

Ngày 02/10/2020, Ban Chỉ đạo 138 xã Tân Tri tổ chức Hội nghị phát động phong trào toàn dân BVANTQ và ra mắt mô hình “ Nhóm đạo Khau Bao an lành đảm bảo về ANTT” năm 2020. Tham dự Hội nghị có đ/c thượng tá: Lê Duy Thực Trưởng phòng PV05 CA tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo CA huyện Bắc Sơn, các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, trưởng phó thôn, công an viên trên địa bàn.

RA MẮT NHÓM ĐẠO AN LÀNH. 0200.jpg

Quang cảnh tại lễ ra mắt mô hình "Nhóm đạo Khau Bao an lành đảm bảo ANTT" 

Từ năm 2019 đến nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tình hình an ninh chính, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Tri luôn ổn định. Các vụ việc tranh chấp đều được UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp vớ tổ hòa giải của thôn tổ chức hòa giải ngay tại cơ sở; quần chúng nhân dân các dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại hội nghị Ban Chỉ đạo 138 xã Tân Tri đã ra mắt mô hình “Nhóm đạo Khau Bao an lành đảm bảo về ANTT” gồm 9 thành viên. Nhóm được thành lập nhằm thu hút đông đảo quần chúng tín đồ tôn giáo trên địa bàn nắm vững và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Giáo dục, tuyên truyền “ Phụng sự thiên chúa, phụng dựng Tổ quốc”; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thông qua hội nghị phát động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân, chủ động nắm tình hình , kịp thời tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã./.

                                                                                             Dương Lan