Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Du lịch

Thực nghiệm chương trình du lịch đặc thù huyện Bắc Sơn

Nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”, sáng ngày 10/12/2021, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học-Khoa học Thái Nguyên và các đại biểu đã tổ chức thực nghiệm chương

Subscribe to Du lịch