Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày nước thế giới 2014

Ngày 21/3/2014 tại Khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đã diễn ra Lễ Mít tinh qui mô cấp tỉnh hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2014. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình hưởng ứng Ngày nước thế giới 2014. “Nước và năng lượng” là chủ đề của ngày nước thế giới năm nay.

Kinh tế - Chính trị

Bắc Sơn: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo kế hoạch ngày 10/08/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng trên quê hương cách mạng.

Subscribe to Kinh tế - Chính trị