Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Huyện Bắc Sơn chú trọng công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Nhận thức được vai trò của việc tiêm vắc xin đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế  tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện phục

Văn hóa - Xã hội

Bắc Sơn giải ngân 12.529 triệu đồng vốn vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong 7 tháng đầu năm 2022 Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Bắc Sơn đã giải ngân được 12.529 triệu đồng cho 180 lượt khách hàng vay vốn.

Văn hóa - Xã hội

Huyện Bắc Sơn triển khai khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe lồng ghép với truyền thông Đề án 818

Từ ngày 29/7/2022 - 09/8/2022, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn phối hợp với Ban quản lý Đề án 818, Tổng cục Dân số và Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bệnh không lây nhiễm lồng ghép với truyền thông Đề án 818 về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh

Subscribe to Văn hóa - Xã hội