Skip to main content
Văn hóa - Xã hội

Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra sử dụng vốn tín dụng tại xã Nhất Hòa và xã Tân Thành

Ngày 2/4/2021, bà Dương Thị Thép, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra việc sử dụng vốn tín dụng tại xã Nhất hòa và xã Tân thành.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội