Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
An ninh - Quốc phòng

Chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/5/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn tổ chức trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với

An ninh - Quốc phòng

Đảng bộ Quân sự huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”

Ngày 11/5/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng