Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Khoa học – Công nghệ

Bắc Sơn: Tiêm phòng đợt 1 cho trên 35.000 con gia súc, gia cầm

Trong quý I, phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện.

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nên đã tổ chức tiêm được trên 35.000 con gia súc và gia cầm; tỷ lệ tiêm các loại vacxin đạt từ 80-95%; kiểm dịch được 3.580 con, kiểm soát giết mổ được 800 con; triển khai, cấp phát trên 700 lít hóa chất phun tiêu độc khử trùng cho gần 8.000 hộ dân.

Khoa học – Công nghệ

Nhất Tiến: 93,19% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

  Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã vùng ba Nhất Tiến đã được triển khai và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực. Riêng năm 2017, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 93,19%. Trong đó, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 15,61%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp, nhà tắm hợp vệ sinh 223/865 hộ, đạt 25,78%; tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh môi trường 92/750 hộ (chiếm 12,27%).

Subscribe to Khoa học – Công nghệ