Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thị trấn Bắc Sơn hoàn thành bầu trưởng khối phố

Ngày 19/5/2022, 13/13 khối phố trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn tổ chức bầu trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong đó, 11 trưởng khối phố tái cử, 02 trưởng khối phố được bầu mới, 100% trưởng khối phố là đảng viên. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trung bình đạt trên 90%.