Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Hưng Vũ

Ngày 25/8, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Bắc Sơn do đồng chí Lê Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc thực hiện tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất tại xã Hưng Vũ.