Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa XIV

Ngày 10/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

MTTQ VN HOI NGHI 10.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ huyện đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19 đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nhận được số tiền quyên góp trên 123 triệu đồng. công tác xây dựng Quỹ vì người nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả qua đó đã tiếp nhận quà và hiện vật trị giá trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh” gắn với chương trình về ATGT, phòng, chống tội phạm ma túy.

Tại hội nghị các đại biểu đã thông qua dự thao Nghị quyết của hội nghị./.

Lương Dương- Hồng Thuyên