- Diện tích: Bắc Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 85 km, có diện tích tự nhiên là 69.941,4 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là trên 14.200 ha, đất lâm nghiệp là trên 41.300 ha.

- Dân số: toàn huyện có khoảng trên 74 nghìn người, gồm có 05 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống (Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông).

- Hành chính: Huyện có 17 xã và 01 thị trấn (trong đó có 06 xã đặc biệt khó khăn), có 148 thôn, khối phố (trong đó thôn vùng đặc biệt khó khăn là 43 thôn); 100% số xã có đường giao thông ô tô đi lại được bốn mùa. 17 xã, 01 thị trấn gồm: Thị trấn Bắc Sơn, xã Long Đống, xã Bắc Quỳnh, xã Hưng Vũ, xã Trấn Yên, xã Vũ Lăng, xã Chiêu Vũ, xã Tân Lập, xã Tân Hương, xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến, xã Tân Thành, xã Vũ Lễ, xã Tân Tri, xã Chiến Thắng, xã Vũ Sơn, xã Vạn Thủy, xã Đồng Ý.  

- Vị trí địa lý: Trên bản đồ miền Bắc Việt Nam huyện Bắc Sơn vào tọa độ từ 20040’ đến 21015’ vĩ độ Bắc và từ 106006’ đến 106055’ kinh Đông; phía Tây tiếp giáp huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Phía Nam giáp huyện Hữu Lũng, phí Bắc giáp huyện Bình Gia, phí Đông giáp huyện Văn Quan./.

- Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách vượt 153,6% so với tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 3,0%. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; không có tình trạng khiếu kiện đông người, không có điểm nóng xảy ra. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp được quan tâm tập trung chỉ đạo, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt cao.