A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Sáng ngày 27/6,Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, chương trình công tác của Huyện uỷ và Nghị quyết của HĐND huyện tổ chức 03 kỳ họp, trong đó 01 kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, 02 kỳ họp chuyên đề. Các Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện gián sát được 03 cuộc, tham mưu cho Thường trực HĐND huyện 01 cuộc. Tổ chức giám sát việc duy trì nâng cao chất lượng một số tiêu chí trường học đã đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2021-2022 và năm học 2022 - 2023 đối với 04 đơn vị. Tham mưu cho HĐND huyện giám sát chuyên đề về công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện. Theo đó, Ban Pháp chế đã giám sát 04 nội dung: giám sát tình hình thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản, khối phố; giám sát công tác cai nghiện ma tuý và sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn 02 xã Vũ Lễ và xã Đồng ý; giám sát công tác thực hành quyền công tố; giám sát về về thực hiện luật tiết kiệm chống lãng phí. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra đảm bảo chất lượng. Thường trực HĐND huyện tổ chức họp định kỳ hàng tháng và ban hành Thông báo, Kết luận giao Ban các HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Trong 06 tháng HĐND xã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ  quyền hạn đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết được ban hành, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã được duy trì và nâng cao hiệu quả; việc tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Hội nghi thảo luận thông qua hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biếu HĐND đã chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục trong thời gian tới và tập chung vào các ý kiến kiến nghị của cử tri để tháo gỡ, giải trình tại các cuộc họp HĐND huyện, xã .

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Đại biểu HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: duy trì chất vấn và trả lời chất vấn tại hội nghị; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt tiếp xúc cử tri tập chung tại xã, liên thôn; tiếp xúc cử tri chuyên đề; thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi người dân; tiếp xúc cử tri ba cấp; kiến nghị cử tri để giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm./.


Tác giả: Hoàng Vẻ

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 250
Trong tháng : 6.902
Tất cả : 78.475