A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Sơn triển khai cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương huyện năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tính đến tháng 4/2024 Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn đã ưu tiên tập trung dành 6.802 triệu đồng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 135 lao động, góp phần duy trì, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hình ảnh giải ngân vốn Ngân sách địa phương năm 2024 tại Điểm giao dịch xã Chiến Thắng

Ngày 09/5/2024 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn đã thực hiện giải ngân chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, số tiền 1.050 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 cho 20 lao động để kịp thời đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ngay tại địa phương.


Tác giả: Trần Sỹ Đạo-NHCXSH

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 97
Trong tháng : 12.701
Tất cả : 60.652