A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TTYT huyện Bắc Sơn tổ chức giám sát thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Từ ngày 23/5-25/6/2024, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Lãnh đạo Trung tâm và đại diện một số khoa, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Ảnh: TTYT huyện giám sát Bộ tiêu chí QGYTX tại Trạm Y tế xã Trấn Yến

Tại các Trạm Y tế, đoàn công tác đã thực hiện giám sát các nội dung: Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Tiêu chí tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT Ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 1453/QĐ-BYT về việc đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT Ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; giám sát việc triển khai thực hiện các tiêu chí về y tế trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024. Sau quá trình làm việc, thành viên phụ trách từng Tiêu chí báo cáo lại kết quả giám sát, ghi nhận những mặt làm được, mặt chưa làm được để hướng dẫn cán bộ phụ trách Chương trình của xã hoàn thiện hơn ở những tháng cuối năm.

Qua đợt giám sát cho thấy, phần lớn các Trạm Y tế đã hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo quy định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung vừa mới được thay đổi nên trạm chưa kịp thời thực hiện đầy đủ. Đoàn giám sát đã ghi nhận, biểu dương những nội dung, tiêu chí thực hiện tốt, đồng thời hướng dẫn cho các Trạm Y tế giải pháp khắc phục những nội dung còn hạn chế để duy trì và thực hiện tốt hơn Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã tại địa phương trong thời gian tới./.


Tác giả: Đinh Văn Khoan

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 249
Trong tháng : 6.901
Tất cả : 78.474