A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Sơn Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong hai ngày 12 và 13/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bắc Sơn; lãnh Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và 178 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XIV đề ra. Hàng năm, Ủy ban MTTQVN huyện chủ động bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận. Nhờ vậy, MTTQVN huyện đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Nổi bật là MTTQ các cấp trong huyện đã vận động Nhân dân hiến trên 235.000m² đất để xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. MTTQ các cấp trên địa bàn đã tổ chức giám sát hơn 210 cuộc, tham gia phối hợp giám sát được 435 cuộc về việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề liên quan đền quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Cùng đó, phối hợp tổ chức được 1.029 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, qua đó tổng hợp 3.188 kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại Đại hội

Công tác xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, các hoạt động an sinh xã hội được MTTQ huyện quan tâm phối hợp thực hiện và đạt kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân về mọi mặt. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa toàn huyện đạt 87,29%, tăng 11,95% so với năm 2019; khu dân cư văn hóa đạt 88,59%, tăng 17,24% so với năm 2019.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ các cấp huyện Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của MTTQ huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ huyện Bắc Sơn tiếp tục tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Đ/c Nguyễn Quang Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại  hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đ/c Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Mặt trận tổ quốc từ huyện đến xã cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 và các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy. Củng cố, xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ bình đẳng, phối hợp chặt chẽ toàn diện, thực chất giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức thành viên. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã được đại hội thông qua.

Các đ/c lãnh đạo tỉnh, huyện chụp ảnh cùng Uỷ viên Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn khóa mới

Đại hội đã hiệp thương cử 61 Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQVN huyện khóa XV đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Sơn khóa XIV tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đ/c Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Tại Đại hội, có 10 tập thể và 06 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn; 13 tập thể và 09 cá nhân được tặng giấy khen của Uỷ ban MTTQVN huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.


Tác giả: Lộc Huệ - Dương Lan

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 245
Trong tháng : 6.897
Tất cả : 78.470