A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024

Sáng nay 29/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.  Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bắc Sơn có đồng Chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, 450 đại biểu là cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị huyện, 1.748 đại biểu tham dự tại 18 điểm cầu các xã, thị trấn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện và trên 300 điểm cầu cấp cơ sở với trên 21.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, báo cáo viên các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”. Trong chuyên đề này, báo cáo viên tập trung phân tích về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị

       Tiếp đó, Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông quán triệt nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Báo cáo viên đã nêu nội dung chính bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần chính, đó là Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạnh vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khoá 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội ở mỗi cấp, mỗi ngành; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở; Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sát sao kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết  “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…


Tác giả: Lộc Huệ

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 832
Trong tháng : 8.634
Tất cả : 35.414