A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 11/10/2023, Văn phòng Chính phủ tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bắc Sơn có đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã và công chức liên quan.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Bắc Sơn

Trong thời gian 01 ngày tập huấn, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt các nội dung về hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; giới thiệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Cùng với đó, hội nghị cũng sẽ thảo luận về những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại mỗi đơn vị, địa phương.

Đại biểu tại điểm cầu huyện Bắc Sơn

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị./.

Hồng Thuyên


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 249
Trong tháng : 6.901
Tất cả : 78.474