A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 24/6/2024, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23, khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trị hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện Ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị Trấn.

Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2024. Các chỉ tiêu năm 2024 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, đến thời điểm hiện tại đã có 03/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành 06/18 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 1556-QĐ/TU ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện Bắc Sơn đã tiến hành gieo trồng được trên 6 nghìn ha, đạt 101,2% kế hoạch, bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2023; tổng sản lượng lương thực có hạt 17 nghìn tấn, đạt 101,1% so với kế hoạch; trồng rừng mới được gần 660 ha, đạt 109,8 % kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách đạt 34,5 tỷ đồng, đạt 95,7% dự toán tỉnh giao; công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… được thực hiện theo đúng quy định; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn tiếp tục được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tình hình trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo…

Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của từng chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại biểu xã Vũ Sơn tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, trên cường vị công tác của mình, phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024 đề ra; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại...Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại và kế tiếp năm 2024. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, kịp thời nắm, phát hiện xử lý ngay, xử lý sớm các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Tập trung công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình, dự án trên địa bàn huyện. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ.


Tác giả: Dương Lan + Lộc Huệ

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 235
Trong tháng : 6.887
Tất cả : 78.460