A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2024

Ngày 11/6, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện Ủy; Đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, theo chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2024 và một số nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn của ngành phụ trách, nêu nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc những nhiệm vụ chưa hoàn thành và đề xuất giải pháp thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện ủy; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết định và đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, quyết định, nhiệm vụ của tỉnh, của huyện. Công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân ước đạt trên 6.025 ha, đạt 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 17.085 tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 98,94% cùng kỳ. Trồng rừng mới đạt 659,36 ha, đạt 109% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 5/6 đạt 33,2 tỷ đồng, đạt 92,19% dự toán tỉnh giao; Giải ngân vốn đầu tư công 32 tỷ 538 triệu đồng, đạt 32,8% kế hoạch. Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu về đích: đối với xã Tân Thành phấn đấu về đích NTM năm 2024, đến thời điển này đạt 12/19 tiêu chí; xã Hưng Vũ phấn đấu về đích NTM nâng cao hiện nay đạt 9/19 tiêu chí; xã Bắc Quỳnh xã phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu đạt 2/4 quy định. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp được quan tâm tập trung chỉ đạo, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong những tháng tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu và chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: cần tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm phát triển nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng; đảm bảo Quốc phòng- An ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Thành viên UBND huyện tham gia phát biểu ý kiến

Thành viên UBND huyện tham gia phát biểu ý kiến

Tiếp thu và kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: đẩy nhanh các chương trình, dự án nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021-2025). Đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp năm 2024; Công tác quản lý thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, thực hiện tốt công tác anh sinh xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người có công cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Trước mắt chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV năm 2024, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024. Công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trong dịp hè.....


Tác giả: Dương Lan

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 250
Trong tháng : 6.902
Tất cả : 78.475