A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh được phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế xã hội dài hạn giúp tỉnh Lạng Sơn nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Để tích cực góp phần tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các nhà đầu tư trong nước, quốc tế, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 236/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn và Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ:

(1) https://langson.gov.vn/quy-hoach-tinh-lang-son-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050

(2)https://sokhdt.langson.gov.vn/thong-tin-tong-hop/cong-bo-quy-hoach-tinh-lang-son-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050/1234.html

Hoặc quét mã QR code:

INFOGRAPHIC: Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

          Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024. Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm; giúp định hình mức độ phát triển của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời là công cụ quản lý và điều hành cơ bản, giúp Lạng Sơn đạt được các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.


Tác giả: Bảo vy
Nguồn:https://baolangson.vn/ Sao chép liên kết

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 97
Trong tháng : 12.701
Tất cả : 60.652