A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện giám sát công tác chuyển đổi số

Ngày 18/10, Đoàn giám sát tổ đại biểu số 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bắc Sơn. Dự buổi làm việc có đ/c Hoàng Văn Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Hoàng Văn Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Trên cơ sở Kế hoạch về triển khai chuyển đổi số của UBND tỉnh, Sở Thông tin truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn huyện bám sát các nội dung, chỉ tiêu mà các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông đề ra từ đó xây dựng Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện. Kết quả đến nay việc chuyển đổi số trong khối cơ quan đảng được quan tâm thực hiện các phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin cập nhật khai thác dữ liệu, điều hành tác nghiệp các phần mềm được thực hiện theo quy định. Hiện đã có 54/54 chi đảng bộ cơ sở sử dụng phần mềm thu, nộp đảng phí; 100% chi bộ, đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện ứng dụng nền tảng số Sổ tay đảng viên trong hoạt động quản lý, điều hành và sinh hoạt chi bộ. Đối với công tác phát triển chính quyền số đến nay 100% cơ quan đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffce liên thông gửi, nhận văn bản; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được hoạt động hiệu quả, đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc; Trang thông tin điện tử được quan tâm thực hiện, nội dung tin, bài được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế số hiện trên địa bàn huyện hiện có trên 10.600 hộ gia đình tham gia cửa hàng số, đạt 62,1%; 1.207 hộ có cửa hàng số nòng cốt, đạt 11,38% Trong phát triển xã hội số tiêp tục duy trì 80% dân số thường trú trên địa bàn, có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên cài đặt Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”. Bên cạnh đó BCĐ chuyển đổi số huyện Bắc Sơn cũng quan tâm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phát triển hạ tầng số ….

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện tồn tại một số khó khăn hạn chế đó là: cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số còn hạn chế, một số thôn vùng sâu, vùng xa chưa được phủ sóng di động 3G, 4G nên đã phần nào ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đ/c Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Bắc Sơn đã đạt được trong triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí tiếp thu các ý kiến trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp tới. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện để chính quyền các cấp, các tổ chức, đơn vị và người dân tham gia thực hiện. Kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong khối đảng đoàn thể; Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số, từ đó nâng cao nhận thức và hưởng ứng thực hiện đạt được kết quả cao nhất, góp phần vào sự phát triển của địa phương./.

Hồng Thuyên


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 250
Trong tháng : 6.902
Tất cả : 78.475