A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bắc Sơn: Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024

       Sáng ngày 25/3/2024, Trung tâm Chính trị huyện Bắc Sơn phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (lớp thứ nhất năm 2024).

Quang cảnh lớp học

       Tham gia lớp bồi dưỡng có 45 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2024, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển Kinh tế - Xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển Văn hóa con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và phát triên xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế và làm bài kiểm tra cuối khóa.


Tác giả: Hoàng Vẻ

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Tổng số câu hỏi: 1

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 108
Trong tháng : 12.712
Tất cả : 60.663